ไถ่ถอนรถยึด

*ขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอน

  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์-ไลน์
  2. เตรียมเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง
  3. นัดทำสัญญา ตามที่ลูกค้าสะดวก
  4. รอผลอนุมัติ 1 วันทำการ
  5. รู้ผลผ่านเจ้าหน้าที่นัดเอารถเข้าตรวจสภาพที่ขนส่ง
  6. รับเงินภายในวันที่นำรถเข้าตรวจสภาพ ผ่านธนาคาร

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุมัติ

  1. รถยนต์ที่จะเช่าซื้อ
  2. สมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์หรือสำเนา
  3. สำเนาบัตรประชาชนหรือข้าราชการ
  4. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันหมายเหตุ
บริการของทางเราถูกต้องตามกฎหมาย (สคบ) การปฎิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่น หรือที่เกี่ยวกับ เงินกู้ระยะสั้นอย่างเคร่งครัด

ไถ่ถอนรถยึด, ไถ่ถอนรถ , ไถ่ถอนรถถูกยึด , รถถูกยึด , ไถ่ถอนรถยึดง่าย