ไถ่ถอนรถยึด

บริการของเรา

 1. ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ เก๋ง กระบะ 6 ล้อ 10 ล้อ อื่นๆ
 2. ปิด - ย้าย ที่เก่าจัดใหม่ ผ่อนน้อยลง มีเงินเหลือใช้
 3. ไถ่ถอนรถยึด ได้กลับมาใช้ใหม่ ไม่เสียประวัติ
 4. จำนำรถยนต์ ให้ราคาสูง ดอกเบี้ยถูก
 5. รับซื้อ รถยนต์ในราคายุติธรรม (สูง)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่
 2. เตรียมเอกสาร
 3. ทำสัญญา - รอผลอนุมัติ
 4. นำรถเข้าตรวจสภาพที่ขนส่ง
 5. รับเงิน *โดยผ่านบัญชีธนาคารลูกค้าเท่านั้น*

เอกสารที่ใช้

 1. คู่มือจดทะเบียนรถ หรือสำเนาทะเบียนรถ
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ : บริการถูกต้องตามกฎหมาย (สคม.) การปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่น หรือที่เกี่ยวกับเงินกู้ระยะสั้น อย่างเคร่งครัด

ไถ่ถอนรถยึด, ไถ่ถอนรถ , ไถ่ถอนรถถูกยึด , รถถูกยึด , ไถ่ถอนรถยึดง่าย

© 2014 - 2017 kta-samutprakan.com All Rights Reserved. || ไถ่ถอนรถยึด